top of page

KBT

KBT innebär att du får hemläxor mellan sessionerna. De utgör en del av nästkommande session. Sista mötet fokuserar vi på hur du kan upprätthålla dina nya beteendemönster i ditt självständiga liv.

Om det behövs kan terapin ske i en annan miljö beroende på önskemål med behandlingen.

Varje möte innebär lärande om symtom, uppkomst, beteende och vidmakthållande.

KBT utvecklades ursprungligen som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Idag används den vid många andra besvär. Det finns flertalet vetenskapliga studier som visat att KBT är en effektiv behandling och har visat sig framgångsrikt vid behandlingar av allt från smärtproblematik, tinnitus, sömnproblem och missbruk till ätstörningar.

Vanliga tankefällor som är lätt att fastna i

Allt-eller-intet-tänkande - uppfattar allt som inte är helt perfekt som misslyckat.

Förstoring och förminskning - förstorar det som är negativt och förminskar det som är positivt.

Selektivt tänkande - uppfattar endast det som bekräftar ens egna, negativa tankar.

Tankeläsning - gissar vad någon tänker istället för att ta reda på hur det egentligen är.

Diskvalificering av det positiva - bortser från det som är positivt och räknar det inte.

 

Övergeneralisering - drar generella slutsatser om tillvaron utifrån enstaka händelser. Ett enda misslyckande kan tolkas som ett mönster som kommer att upprepas gång på gång.

Katastroftänkande - förväntar sig ständigt att katastrofer kommer att inträffa.

Känslotänkande - tror att de känslor man har är fakta.

Personalisering - tar på sig ansvaret för händelser som man inte kan påverka.

 

Förhastade slutsatser - drar slutsatser utifrån väldigt lite information.

Etikettering - ger sig själv en negativ stämpel.

bottom of page