top of page
Eva Ohlin
Leg. psykoterapeut
Utbildning och hur jag arbetar

Filosofie masterexamen i psykologi, 5 år.
Utbildning inom KBT. (steg 1).
Jobbat som samtalsterapeut sedan 2012.
Legitimationsgrund utbildning i Linköping, 3 år (steg 2).
Mindfulnessinstruktör vid Mindfulnesscenter (Mindfulnesscenter.se).
Utbildning inom MI (motiverande samtal).
ACT (acceptance and commitment therapy).
FACT (fokuserad ACT).
CFT (Compassion fokuserad terapi).

Jag är handledare för RACT (resursgrupps -ACT, assertive community treatment).

Medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, Västsvenska lokalföreningen.

Medlem i ACBS (association for contextual behavioral science).

Jag jobbar mycket utifrån klintens egna mål, acceptans och medveten närvaro.

Jag har godkänt FA-skattebevis.

eva1.png

Såhär arbetar jag

parterapiicon.png
Parterapi enligt IBCT

I parterapi börjar vi med att undersöka vad som gör att ni kontaktar mig. Därefter brukar vi träffas individuellt innan vi fortsätter tillsammans. Vi ser på mönster och invanda beteenden och önskemål inför framtiden.
Utbildning i IBCT ledd av Sally Marshall och Alex Pimenta, Gbg.

Namnlös design.png
Handledning

Jag kan handleda inom RACT och även terapeuter som har en grundläggande terapiutbildning (steg 1).
Jag kan handleda arbetsgrupper inom socialtjänsten.

A C T.png
Acceptance and commitment therapy

Vad är viktigt i livet? Hur kan ditt agerande ta dig framåt i din värderade riktning?
Inom ACT arbetar vi med två saker; Identifiera vad du tycker är viktigt i livet, och ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i den riktningen. Målet med ACT är att skapa ett rikt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera obehag som en oundviklig del av att vara levande. Deltagit i workshops med Steven Hayes, Kelly Wilson, Rikke Kjelgaard och Tomas Gustavsson.

A C T-2.png
Att klara jobbiga situationer

Att stå ut när det är jobbigt...
Hur hanterar jag smärtsamma upplevelser?
Att känna sig nere, må dåligt.
Ingent känns roligt längre...
Känslorna svämmar över...
Känns detta igen så kan det vara något att komma och diskutera omkring. Det behöver inte vara så här och det finns verktyg för att komma vidare!

A C T-3.png
English

I can help you if you prefer to talk to me in English.
Lets work together to try to find out whats on your mind, if you have anxiety, are stuck with worrying thoughts or if you are stuck in old behaviour, are you trying to change difficult thoughts and feelings as a means of coping. All this can be counter productive.

A C T.png
Mindfulness

Mindfulness, att vara här och nu. Det är en viktig komponent för återhämtning i ett liv som ibland kan kännas stressigt.
Jag är utbildad mindfulnessintruktör från Ola Schenström, Mindfulnesscenter i Stockholm.

Jag jobbar även med self-compassion enligt compassion fokuserad terapi (CFT). Workshops med Paul Gilbert, Tobyn Bell och Deborah Lee.

My Approach
English
bottom of page